יום העירוניות בכנסת 19.06.2018

יום העירוניות התקיים ב- 19/6/2018 בכנסת ישראל, ביוזמת השדולה לעירוניות ובשיתוף הפורום הישראלי לעירוניות. הקו המוביל של היום היה-  חברה אזרחית מובילה עירוניות בדגש על: מעורבות ושיתוף ציבור בקבלת החלטות בעיר.  בכל ועדה הוצגו תכנים אחרים- התחדשות עירונית, אג'נדה עירונית חדשה, חדשנות עירונית, קיימות וחוסן עירוני. 
    מטרת האירוע החגיגי- העלאת המודעות בכל הנוגע לעידן העירוניות ההולך ומתגבר וקריאה למקבלי החלטות ליזום ולאפשר מהלכים של מעורבות ושיתוף התושבים בקבלת ההחלטות בניהול ובתכנון העיר.
IMG-20180619-WA0040
IMG-20180619-WA0055

מצגות דוברים | יום העירוניות בכנסת 19-06-2018

מצגת סיכום, הגב' חנה מורן – מנכ"ל הפורום הישראלי לעירוניות

גיאוקטוגרפיה, פרופ' אבי דגני – נשיא קבוצת גיאוקטוגרפיה

תקצוב מגדרי ועדה לקידום מעמד האישה, מרכז אדוה 

עיר בראיה מגדרית, עמותת כ"ן

מצגת מוטב יחדיו, ג'וינט ישראל – אשלים

עירוניות, עולים ועוני -ועדת העלייה, ג'וינט ישראל תבת 

הערכת מוטב יחדיו, ג'וינט ישראל – אשלים

 

לראשונה בהיסטוריה, גאים להיות החלוצים וביחד עם שדולת העירוניות בכנסת לקיים - שיח חברה אזרחית מקדמת עירוניות בכנסת ישראל

מעמד מרגש ומסעיר, קיום שיח המבשר את הבאות והעלאת נושא בוער וחשוב לסדר היום הציבורי.

פנינו מועדות לכיוון שיתוף ציבור, תכנון מושכל, עירוניות ופיתוח ל-כ-ו-ל-ם, כי עיר טובה היא עיר המשרתת את אזרחייה.

כפי שבני בגין טען : 
"מעתה כבוד לא רק לילידי הקיבוצים והמושבים, אלא גם לנו אלו הנולדו בעיר... "
תודה לכל העוסקות והעוסקים במלאכה! לשותפינו המוכשרים לדרכנו היום: הטכניון, שותפויות רוטשילד, פורום ה-15, קבוצת גיאוקרטוגרפיה, כ"ן למנהיגות נשים, החברה להגנת הטבע, ג'וינט ישראל אשלים, משרד התחבורה, מרייס ג'וינט ברוקדייל, אונ' הביטאט, אקדמיית בצלאל, פרבור VS התחדשות עירונית, עולים, ילדים, מידע ושיקוף ברור, מגדר, חינוך.
למשרדי הממשלה: משרד הבינוי והשיכון, מינהל התכנון והגב' דלית זילבר, משרד החינוך, משרד התחבורה.
לועדות : הועדה לקידום מעמד האישה ושייוון מגדרי, ועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת הכלכלה, הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, ועדת הפנים והסביבה, ועדת העירוניות וקליטת העלייה, הוועדה המיוחדת לזכויות הילד.

הפורום הישראלי לעירוניות מברך את כל משתתפי היום על עשייה חשובה ומקדמת!