לוגו פורום עירוניות גדול

הפורום הישראלי לעירוניות הוקם כגוף של החברה האזרחית במטרה לקדם ולטפח  "מלמטה למעלה" את הערים והעירוניות בישראל כאחד האתגרים החשובים בפיתוח איכות החיים של התושבים. ככזה, הפורום מהווה פלטפורמה המתכללת ומקדמת שיח על עירוניות, המעודדת שיתופי פעולה ושילובים מכפילי כוח ברמה המקומית והארצית בין המגזר הציבורי, המגזר העסקי, האקדמיה, ארגוני תושבים והחברה האזרחית. הפורום פועל כעמותה אשר ייעודה ומטרותיה הוגדרו בתהליך רחב ומשתף בהתבסס על קווי היסוד הללו ומשמשים כמגדלור לפעילותה:

הפורום הישראלי לעירוניות הוקם במטרה ליצור במה רחבה לקיום שיח בין-מגזרי ובין-תחומי בנושאים של עיר ועירוניות. במה זו תתרום לקידום עירוניות מקיימת בחברה הישראלית, כחלק מהשיח הבינלאומי.

מטרות הפורום

 • לגבש תפיסה של עירוניות ישראלית מגוונת, הוגנת ובת-קיימא ולקדם פיתוח עירוני המתבסס על ידע מתקדם המצטבר בארץ ובעולם, בראייה בין-תחומית ובין-מגזרית,
 • לפעול לקידום השתתפות תושבים ובעלי עניין נוספים להשתלב בתכנון ובעשייה העירונית,
 • לעודד שותפויות בין משרדים, רשויות מקומיות, גופים עסקיים, מוסדות אקדמיים וארגוני חברה אזרחית.

דרכי פעולה

במישור הבינלאומי

חיזוק הקשר עם המוסדות הבינלאומיים, ובראשם UN HABITAT המכיר בפורום כארגון אזרחי רשמי לקידום עירוניות בישראל .

במישור הארצי

 • הרחבה וביסוס מעגלי החברים בפורום השותפים בפעילותו
 • כנסת ישראל –קידום חקיקה והגברת מודעות לנושא במישור הרגולטורי.
 • ממשלה- שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה שונים, כגון- משרד הבינוי והשיכון.
 • ועידה דו שנתית – "ועידת עכו לעירוניות"
 • כתיבת ניירות עמדה, דוגמת דו"ח "עירוניות אחרת" שהוצג בכנס HABITAT III  בקיטו.
 • קידום יוזמות ושיתופי פעולה חוצי דיסציפלינות ומגזרים.
 • קידום חינוך לעירוניות

במישור  המקומי

 • הקמה וליווי של פורומים עירוניים מקומיים.
 • ליווי יוזמות מקומיות ועידוד שותפויות חדשניות

תפיסת פעילות הפורום מתבססת על 3 קני מידה:

המימשק בין העיר והאיזור, העיר המתכללת והמיקרו אורבניזם, כאשר המרחב הציבורי הינו תחום רוחבי המשתלב בכל קנה מידה.

נושאי ותחומי פעילות:

חברה ומורשת, חינוך וקהילה, דיור, בריאות, קיימות, מרחב ציבורי עירוני, ניידות, כלכלה, ארגון וניהול עירוני, קשר בין שלטון מקומי וארצי, סביבה וטבע, תשתיות

מייסדי העמותה:

גב' נעמי צור, גב' חנה מורן, ד"ר יואל סגל, מר אביעד אורן, ד"ר אורלי רונן, פרופ' ארזה צ'רצ'מן, ד"ר אדר' אלס ורבקל, ד"ר אמילי סילברמן.


הרשם/י לחברות בעמותה