1. החברות היא לשנה אחת מיום ההצטרפות לעמותה.
2. החברות בעמותה מקנה זכות הצבעה ( קול אחד) באסיפה הכללית, אפשרות להיבחר למוסדות העמותה והטבות אחרות כפי שיקבעו מעת לעת
ע"י הוועד המנהל.
3. כל המבקש להצטרף לעמותה ימלא ויחתום על טופס הבקשה המצורף בזה. ועדת גיוס חברים ושותפויות תדון בכל בקשה.
4. ניתן לשלם בהמחאה , במזומן או העברה בנקאית לחשבון העמותה או בכרטיס אשראי. בהמשך יוסדרו אמצעי תשלום נוספים. עד סוף 2017
5. ניתן לעיין בתקנון העמותה טרם חתימה על בקשת ההצטרפות.
6. דמי החבר השנתיים , לשנה הראשונה הם כדלקמן:
* חבר רגיל: 180 ש"ח
* אזרח ותיק / סטודנט / חייל : 100 ש"ח
* עמותות, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות, תאגידים ועסקים פרטיים : 180 ש"ח( לשנה ראשונה בלבד ועד לקיום האסיפה הכללית הבאה)

  מבקש/ת להתקבל כחבר/ה ב- "פורום הישראלי לעירוניות"

  אני מצהיר/ה כי מטרות העמותה ידועות לי וכי עם קבלתי כחבר/ה בארגון אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון של העמותה ואת החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל ולפעול על פיהן.
  ארצה לקבל עדכונים בדוא"ל מעת לעת *מעוניינ/ת
  אני מעוניינ/ת לקחת חלק ולסייע לעמותה בפעילויות: *
  תפעול ואדמיניסטרציהגיוס חברים לעמותהגיוס תרומות וחסויות לפעילות הארגוןבניית אג'נדהאחר (פרט מטה)

  ידוע לי שההרשמה לעמותה תקבל תוקף לאחר תשלום דמי החבר *מבינ/ה ומאשר/ת